Què és l’assessorament filosòfic

6

Si tots els éssers humans en essència som complerts, en el sentit que som essencialment afectivitat, intel·ligència i energia, què és el que ens desconnecta d’aquestes qualitats essencials? 

La resposta està en els judicis i les creences limitades, que operen diàriament en la nostra vida. Creences que s’han anat forjant al llarg del temps a conseqüència de necessitats no satisfetes, mancances afectives, de sentir-nos poc valorats, rebutjats… No solament repercuteixen en l’àmbit cognitiu, sinó que simultàniament van impregnant la nostra forma de viure i de sentir la realitat que ens envolta. Creiem ser qui no som i ens desconnectem de qui som. En aquest procés assentim a aquests judicis creient que són reals i la nostra identitat queda relegada a la identificació d’aquestes creences limitades. M’agrada anomenar-les “nusos” perquè és una imatge molt clarificadora a l’hora de comprendre l’existència d’unes lligams interiors que no ens permeten avançar i bloquegen el nostre propi desenvolupament com a persones. 

Com es fa aquesta feina de desfer els nusos?

A través de la filosofia, en concret, amb el diàleg maièutic socràtic. L’assessor acompanya el assessorat en aquesta indagació, però sense interferir en el seu propi ritme i respectant el seu procés d’autoconeixement. No hi ha judicis de valor tipus “això està malament” “això està bé” “el que penses és horrible” … ni tampoc prescripcions de com hauria d’actuar l’assessorat. Es fomenta, en tot moment, l’autonomia del consultant, és ell mateix que realitza el seu propi treball d’autoconeixement, mentre que el consultor és l’acompanyant, qui a través de les seves preguntes i reflexions, l’orienta en aquest trajecte. El camí a seguir és el de la comprensió, el d’incrementar el seu nivell de consciència, en deslligar el nus que origina la desconnexió amb qui és realment. Tant l’assessor i l’assessorat es llancen en aquest treball amb l’objectiu de comprendre, de proveir més llum -coneixement- a les zones fosques -el que és fals-. La comprensió perquè doni lloc a una transformació ha de ser “sentida” no només entesa en un nivell cognitiu. Seguint amb l’exemple, no n’hi ha prou -encara que sí correspon a un procés de desidentificació, que em permet prendre distància d’aquesta creença limitada- comprendre que no sóc poc intel.ligent / maldestre / insignificant. De fet, puc comprovar que això no ha repercutit en una transformació perquè tornen a repetir les mateixes pautes de conducta. Quantes vegades hem vist que fem coses que sabem no ens convenen, ens estanquen i ens fan mal? Cal que hi hagi un canvi que es `produeixi una comprensió sentida i integrar-la en tots els nívells de la meva vida. No es tracta simplement d’una reflexió de com visco sinó de viure qui sóc jo realment, d’actualitzar les meves qualitats essencials. I això s’aconsegueix estant més present, sentint-ho tot, sense negar o sense evadir-me de res i acceptant activament -no de forma resignada- la vida tal com és.

S’utilitza a més del diàleg maièutic altres recursos que van en consonància al perfil de l’assessorat, com són textos, llibres, meditacions (no entesa com deixar la ment en blanc sinó en estar més present), reflexions, diaris …

A qui va dirigit? 

Totes les persones poden fer un treball filosòfic d’autoconeixement. No es necessiten coneixements previs de filosofia, perquè estem en un enfocament eminentment pràctic, en el qual treballem des de l’experiència viscuda per cada assessorat. Vull remarcar que els judicis i creences limitats són els que sorgeixen de la nostra pròpia experiència vital, que no es tracta de construir erudicions filosòfiques, moltes desconnectades del nostre sentir profund.

 L’assessorament filosòfic pot ser individual i grupal en grups reduïts (màxim 8 persones)

On?   

  • Els llocs on passo consultes d’assessorament filosòfic presencial a Mallorca són: 

Petit Hotel Ca sa Padrina d’Artà.

 -isim-institut de salut integratiu a Manacor.

  • Per als que no sou de Mallorca podeu optar per una modalitat on-line a través de la plataforma webex o Skype. És igual d’efectiva i estalviem desplaçaments.

Quant de temps dura la sessió i quantes sessions són necessàries? 

Són sessions setmanals o quinzenals d’1 hora de durada. El temps que requereixi un assessorat per aclarir, deslligar els seus nusos, és relatiu al seu propi procés i al nivell de consciència en què està sobre el tema de consulta. Normalment, va des de 3-4 sessions a 1 any aproximadament. 

Temes de consulta

 Els problemes més freqüents pels quals es va a una consulta d’assessorament filosòfic són els següents:     

  • SENTIT DE LA VIDA. Pèrdua de sentit. Falta de motivació i il·lusió per viure. Disminució d’entusiasme vital. Confusió i desorientació.   
  • DILEMES ÈTICS I INCERTESA MORAL. Situacions problemàtiques que presenten un conflicte de valors. Sentiments de confusió, dubtes i de bloqueig a l’hora de decidir alguna cosa important.    
  • DOLOR I PÈRDUA. Situacions doloroses produïdes per la pèrdua d’algú o alguna cosa important en l’entorn de la persona. Dificultat d’acceptar o modificar algunes situacions personals. Dificultat d’expressar la seva pròpia vulnerabilitat: por a sentir.   
  • RELACIONS INTERPERSONALS. Comprendre les relacions amb els altres (parella, amics, en l’àmbit laboral). Problemes de comunicació. 

Per veure les qüestions més recurrents de consulta en l’assessorament filosòfic, clica aquí  

Si vols saber qui sóc jo