Què és l’assessorament filosòfic

Anuncio definitivo websinsin25


Sin conocerse a uno mismo, no hay posibilidad real de investigar qué es lo verdadero, lo que tiene significación, cuáles son los justos valores en la vida. Si uno no se conoce a sí mismo, no puede ir más allá de las ilusiones proyectadas por la propia mente.

                                                                                             Krhisnamurti


 

L’assessorament filosòfic sorgeix d’un enfocament “experiencial” de la filosofia en el qual les vivències de l’assessorat són el punt de partida i de tornada de la reflexió filosòfica. El filòsof assessor t’acompanya -no prescriu perquè la idea és que tu siguis el responsable i co-creador de la teva vida –en un treball d’autoconeixement, amb l’objectiu de d’indagar sobre els judicis, creences i valors que operen en la teva vida. Al llarg de les sessions d’assesorament es qüestionen els judicis que generen malestar i patiment evitable, es clarifiquen i es fan comprensibles  problemes i situacions que semblen confuses i, per últim, es detecten les teves resistències per a comulgar amb la realitat quan la perceps com a conflictiva.  Per altra banda, però, no de forma separada, va més enllà del que és merament psicològic i,  tracta d’incorporar (integrar) certes actituds que poden dur-te a assolir una vida més plena, com són  la d’estar més atent -present-, afinament de l’escolta interior i exterior, apertura al sentir de la vida sense negar-la i fugir d’ella i, discerniment entre el que sí i no està sota el teu control.

l’assessorament filosòfic tracta d’incorporar (integrar) certes actituds que poden dur-te a assolir una vida més plena, com són  la d’estar més atent -present-, afinament de l’escolta interior i exterior, apertura al sentir de la vida sense negar-la i fugir d’ella i, discerniment entre el que sí i no està sota el teu control.

 

L’assessorament filosòfic es basa en un treball d’autoconeixement, que permet aprofundir en el coneixement de qui som profundament (la nostra essència) i de sentir -experienciar- l’actualització de les nostres qualitats essencials. El nostre desenvolupament no és un resultat del que adquirim de l’exterior sinó una mobilització activa des de la nostra interioritat profunda, que és el que  constitueix realment el centre de la nostra identitat. És considera filosòfic perquè les persones són contemplades des d’una perspectiva espiritual i contemplativa que va més enllà de paràmetres psicofísics. El diàleg filosòfic no és només, per tant,  un espai d’indagació racional, sinó també implica un procés de discermiment contemplatiu, que implica una exercitació en la capacitat d’estar lúcidament present. Això  provoca un canvi de mirada, un despertar sense judici que es vincula a un estat del Ser. Tot el treball gira al voltant de la recerca de la recerca de la veritat -no en termes absoluts- sinó en el desvetllament de la nostra relació amb la vida des de l’honestitat i l’acceptació incondicional de la realitat. És un treball que ens proporciona una comprensió profunda –que és l´única via que possibilita la transformació- i  ens apropa a la veritat perquè és la ignorància –el que creiem que som- la causa principal d’una vida inautèntica.

Tot el treball d’autoconeixement gira al voltant de la recerca de la recerca de la veritat -no en termes absoluts- sinó en el desvetllament de la nostra relació amb la vida des de l’honestitat i l’acceptació incondicional de la realitat.

 

En realitat, tots els éssers humans en essència som complerts, en el sentit que som essencialment afectivitat, intel·ligència i energia. Però, què que ens desconnecta d’aquestes qualitats essencials

La resposta està en els judicis i les creences limitades, que operen diàriament en la nostra vida. Creences que s’han anat forjant al llarg del temps a conseqüència d’una mala relació amb la realitat i, que s’han generat a partir d’interpretacions errònies de nosaltres mateixos, dels demés i del món. Aquestes interpretacions no només repercuteixen en l’àmbit cognitiu, sinó que simultàniament van impregnant la nostra forma de viure i de sentir la realitat que ens envolta. Creiem ser qui no som i ens desconnectem de qui som. En aquest procés assentim a aquests judicis creient que són reals i la nostra identitat queda relegada a la identificació d’aquestes creences limitades. M’agrada anomenar-les “nusos” perquè és una imatge molt clarificadora a l’hora de comprendre l’existència d’unes lligams interiors que no ens permeten avançar i bloquegen el nostre propi desenvolupament com a persones. 

Les interpretacions que fem de nosaltres mateixos, dels demés i del món impregnen la nostra forma de viure i de sentir la realitat que ens envolta: Creiem ser qui no som i ens desconnectem de qui som.

 

platja def

Com es fa aquesta feina de desfer els nusos?

A través de la filosofia, en concret, amb el diàleg maièutic socràtic. L’assessor acompanya el assessorat en aquesta indagació, però sense interferir en el seu propi ritme i respectant el seu procés d’autoconeixement. No hi ha judicis de valor tipus “això està malament” “això està bé” “el que penses és horrible” … ni tampoc prescripcions de com hauria d’actuar l’assessorat. Ni, en absolut,  es donen solucions o receptes. Es fomenta, en tot moment, l’autonomia del consultant, és ell mateix que realitza el seu propi treball d’autoconeixement, mentre que el consultor és l’acompanyant, qui a través de les seves preguntes i reflexions, l’orienta en aquest trajecte amb l’objectiu de que l’assessorat recorri el seu propi camí cap a una major presa de consciència, que obviament. l’ajudarà a veure amb més claredat. El camí a seguir és el de la comprensió, el d’incrementar el seu nivell de consciència, en deslligar el nus que origina la desconnexió amb qui és realment. Tant l’assessor i l’assessorat es llancen en aquest treball amb l’objectiu de comprendre, de proveir més llum -coneixement- a les zones fosques -el que és fals-. La comprensió perquè doni lloc a una transformació ha de ser “sentida”, és a dir experimentada en tots els nivells de la persona. No n’hi ha prou  comprendre a un nivell cognitiu que certes creences meves són falses -encara que sí correspon a un procés de desidentificació, que em permet prendre distància d’aquesta creença limitada- , per exemple, que  sóc poc intel.ligent / maldestre / insignificant. De fet, puc comprovar que aquesta comprensió no ha repercutit en una transformació perquè tornen a repetir-se  les mateixes situacions. Quantes vegades hem vist que continuem fent coses que sabem no ens convenen, ens estanquen i ens fan mal?  No es tracta simplement d’una reflexió de com visco sinó de viure qui sóc jo realment, d’actualitzar les meves qualitats essencials. I això s’aconsegueix estant més present, sentint-ho tot, sense negar o sense evadir-me de res i acceptant activament -no de forma resignada- la vida tal com és.

No es tracta d’una reflexió sobre com visco la vida sinó de viure qui sóc jo realment.

 

L’assessorament filosòfic tracta de desfer aquests nusos (creences limitades), a través de la indagació filosòfica i la via contemplativa (discerniment intuïtiu i sense judici de viure la nostra presència), que ens permet clarificar i comprendre profundament aquests lligams. Aquests nusos no són més que un producte de la nostra ignorància quan ens identifiquem amb qui no som. Per exemple, podem creure que no som prou intel·ligents i que no som capaços d’aconseguir el que ens proposem. Això genera un comportament d’acord amb aquestes creences, que es tradueix en una mala relació amb nosaltres mateixos i amb els altres, perquè dubtem de les nostres pròpies capacitats i actuem de forma poc autònoma, buscant sempre una bona valoració dels altres. No obstant això, en abosolut, vol dir que no siguem capaços de fer el que vulguem, que siguem maldestres o poc intel·ligents, sinó simplement que hem cregut que aquestes creences són reals. Aquesta ramificació de nusos i subnodes és la nostra filosofia operativa, que dóna lloc a les emocions que ens generen patiment evitable i ens allunya de l’ eudaimonia, que vaig a traduir per la felicitat entesa com a floriment humà.

 

L’assessorament filosòfic tracta de desfer aquests nusos (creences limitades), a través de la indagació filosòfica i la via contemplativa, que ens permet arribar a una major comprensió, per dissoldre aquestes lligams i, per tant, viure la nostra vida des d’un altre lloc, en el que s’ha modificat el nostre nivell de consciència.

 

S’utilitza a més del diàleg maièutic altres recursos que van en consonància al perfil de l’assessorat, com són textos, llibres, meditacions (no entesa com deixar la ment en blanc sinó en estar més present), reflexions, diaris …

a7de9-img_4825

A qui va dirigit? 

Totes les persones poden fer un treball filosòfic d’autoconeixement. No es necessiten coneixements previs de filosofia, perquè estem en un enfocament eminentment pràctic, en el qual treballem des de l’experiència viscuda per cada assessorat. Vull remarcar que els judicis i creences limitats són els que sorgeixen de la nostra pròpia experiència vital, que no es tracta de construir erudicions filosòfiques, que de fet, moltes d’elles estan desconnectades del nostre sentir profund.

 L’assessorament filosòfic pot ser individual i grupal en grups reduïts (màxim 8 persones)

On?   

  • Els llocs on passo consultes d’assessorament filosòfic presencial a Mallorca són: 

Petit Hotel Ca sa Padrina d’Artà.

 -isim-institut de salut integratiu a Manacor.

  • Per als que no sou de Mallorca podeu optar per una modalitat on-line a través de la plataforma webex o Skype. És igual d’efectiva i estalviem desplaçaments.

Quant de temps dura la sessió i quantes sessions són necessàries? 

Són sessions setmanals o quinzenals d’1 hora de durada. El temps que requereixi un assessorat per aclarir, deslligar els seus nusos, és relatiu al seu propi procés i al nivell de consciència en què està sobre el tema de consulta. Normalment, va des de 3-4 sessions a 1 any aproximadament. 

Temes de consulta

 Els problemes més freqüents pels quals es va a una consulta d’assessorament filosòfic són els següents:     

  • SENTIT DE LA VIDA. Pèrdua de sentit. Falta de motivació i il·lusió per viure. Disminució d’entusiasme vital. Confusió i desorientació.
  • DILEMES ÈTICS I INCERTESA MORAL. Situacions problemàtiques que presenten un conflicte de valors. Sentiments de confusió, dubtes i de bloqueig a l’hora de decidir alguna cosa important.  
  • DOLOR I PÈRDUA. Situacions doloroses produïdes per la pèrdua d’algú o alguna cosa important en l’entorn de la persona. Dificultat d’acceptar o modificar algunes situacions personals. Dificultat d’expressar la seva pròpia vulnerabilitat: por a sentir.
  • RELACIONS INTERPERSONALS. Comprendre les relacions amb els altres (parella, amics, en l’àmbit laboral). Problemes de comunicació. 

Per veure les qüestions més recurrents de consulta en l’assessorament filosòfic, clica aquí  

Si vols saber qui sóc jo 

Si vols contactar amb mi